مورد اعتماد

Poweramp Music Player (Trial)

catappult
8.89MB
دانلودها 3M - 5M
نسخه v3-build-841-uni 19 ساعت قبل

توضیح Poweramp Music Player (Trial)

Poweramp is a powerful music player for Android.

Follow us on twitter @PowerampAPP to get instant updates on app development progress, feature spotlight, theme sharing, take part in giveaways and even chances for free copies of Poweramp.

Please check Common Questions/Answers below in the description.

Key Features:

- plays mp3, mp4/m4a (incl. alac), ogg, wma*, flac, wav, ape, wv, tta, mpc, aiff (* some wma pro files may require NEON support)

- 10 band optimized graphical equalizer for all supported formats, presets, custom presets

- separate powerful Bass and Treble adjustment

- stereo eXpansion, mono mixing, balance

- crossfade

- gapless

- replay gain

- plays songs from folders and from own library

- dynamic queue

- lyrics support, including lyrics search via musiXmatch plugin

- embed and standalone .cue files support

- support for m3u, m3u8, pls, wpl playlists

- OpenGL based cover art animation

- downloads missing album art

- custom visual themes, lot of skins available on Play

- 4 widget types with many selectable styles, advanced customization; Android 4.2 lock screen widgets

- configurable lock screen

- headset support, automatic Resume on headset and/or BT connection (can be disabled in settings)

- scrobbling

- tag editor

- fast library scan

- high level of customization via settings

This version is 15 days full featured Trial. See Related Apps for Poweramp Full Version Unlocker or use Buy option in Poweramp settings to buy Full Version.

====

Common Questions/Answers for Poweramp v2.x:

Q. My songs are missing from folders/library.

A. Please ensure you have all your folders with music actually checked in Poweramp Settings => Folders and Library => Music Folders.

Your original Android Library is not changed, nor any files deleted.

Poweramp library is a separate, completely independent library. When you installed Poweramp 2.0, it just got filled with the files scanned from your sd card/other flash memory, as specified in Music Folders.

Q. Volume too low. Volume changes weirdly. Other volume issues.

A. Try to disable Direct Volume Control in Poweramp Settings => Audio => Advanced Tweaks.

Poweramp 2.x uses Direct Volume Control by default on 2.3+ mid-to-high end devices. On stock ROMs this produces much better audio output. But many custom/buggy ROMs, while supporting DVC, can fail with it.

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">Eindversterker is een krachtige muziekspeler voor Android.

Volg ons op twitterPowerampAPP om meteen updates over app ontwikkeling vooruitgang, functie schijnwerpers, thema delen krijgen, nemen deel aan giveaways en zelfs kans op gratis exemplaren van Poweramp.

Kijk Vragen / antwoorden hieronder in de beschrijving.

Belangrijkste kenmerken:

- Speelt mp3, mp4 / m4a (incl ALAC.), Ogg, wma *, flac, wav, ape, wv, tta, mpc, aiff (* sommige wma pro bestanden kunnen NEON ondersteuning nodig)

- 10-band grafische equalizer geoptimaliseerd voor alle ondersteunde formaten, presets, aangepaste voorinstellingen

- Aparte krachtige bas en hoge tonen aanpassen

- Stereo eXpansion, mono mixen, balans

- Crossfade

- Gapless

- Replay Gain

- Speelt nummers van mappen en uit de eigen bibliotheek

- Dynamische rij

- Teksten te ondersteunen, inclusief lyrics search via musiXmatch plugin

- Embed en standalone .cue bestanden ondersteuning

- Ondersteuning voor m3u, M3U8, pls, WPL afspeellijsten

- OpenGL gebaseerde cover art animatie

- Downloads ontbrekende album art

- Aangepaste visuele thema's, veel skins beschikbaar in de Play

- 4 widget types met veel selecteerbare stijlen, geavanceerde aanpassingen; Android 4.2 lock screen widgets

- Configureerbare lock screen

- Headset-ondersteuning, automatische CV op headset en / of BT verbinding (kan worden uitgeschakeld in de instellingen)

- Scrobblen

- Tag-editor

- Snel bibliotheek scan

- Een hoge mate van maatwerk via de instellingen

Deze versie is 15 dagen volledige functionaliteit Trial. Zie Verwante Apps voor Poweramp Full Version Unlocker of gebruik de optie Buy in Poweramp instellingen om te kopen de volledige versie.

====

Vragen / Antwoorden voor Poweramp v2.x:

V. Mijn nummers ontbreken in mappen / bibliotheek.

A. Zorg ervoor dat u al uw mappen met muziek in Poweramp Instellingen => Mappen en Bibliotheek => Muziek Mappen daadwerkelijk gecontroleerd.

Uw originele Android Library is niet veranderd, noch enige bestanden verwijderd.

Poweramp bibliotheek is een aparte, volledig onafhankelijk bibliotheek. Wanneer u Poweramp 2.0 geïnstalleerd, dat is gewoon nog gevuld met de gescande bestanden van uw SD-kaart / andere flash-geheugen, zoals gespecificeerd in Music Folders.

Q. Volume te laag. Volumemutaties vreemd. Andere volume problemen.

A. Probeer Directe volumeregeling in Poweramp Instellingen => Audio => Geavanceerd Tweaks uitschakelen.

Poweramp 2.x maakt gebruik van Direct volumeregeling standaard op 2.3 + mid-to-high-end apparaten. Op voorraad roms levert dit veel beter geluid. Maar veel aangepaste / buggy roms, terwijl de ondersteuning van DVC, kan mislukken met het.</div> <div class="show-more-end">

مشاهده بیشتر

رتبه بندی کاربران برای Poweramp Music Player (Trial)

4.42
865
5
638
4
54
3
116
2
13
1
44
اپلیکیشن خوب تضمین شده!

اپلیکیشن خوب تضمین شده!

این اپلیکیشن تست‌های امنیتی برای ویروس، مالور و سایر حملات خطرناک را گذرانده است و دربرگیرنده هیچ خطری نیست.

آواتار فروشگاه catappult
catappult فروشگاه 32.51k 31.17M

APK اطلاعات درباره Poweramp Music Player (Trial)

نسخه APK v3-build-841-uni
سازگاری Android 5.0+ (Lollipop)
برنامه نویس Max MP


دانلود Poweramp Music Player (Trial) APK
دانلود